Arts i lletres   |   Cites  |   Ciència i Tecnologia   |   General   |   Humor   |   Música

18 de maig 2011

Els bons temps


I can remember when the air was clean and sex was dirty.
George Burns