Arts i lletres   |   Cites  |   Ciència i Tecnologia   |   General   |   Humor   |   Música

28 de febr. 2009

L'Español, el Real Madrid i altres equacions

Viñeta Caye

El primer que he pensat quan he vist això és que, per força, els nombres i càlculs havien d'haver estat escrits amb aleatorietat, sense saber ben bé què s'estava posant. Per això m'ha semblat molt curiós, quan m'he posat a repassar-los, que tots estaven bé!
Bé, tots tots... Hi ha un punt on em perdo: allà on posa "RABIA^2". Primer, perquè la primitiva de la funció 1/(1+t^2) és l'arctangent; segon perquè confón el concepte "possible" amb el de "probable" (els que han estudiat alguna vegada teoria de la probabilitat saben que un succés pot ser possible però de probabilitat zero, i és una cosa ben normal); tercer, perquè ben bé no entenc què passa amb això de ràbia. I la integral? Ha desaparegut? Se l'ha emportat l'home del sac? O potser Chuck Norris? Que jo sàpiga la integral era indefinida, per tant no es pot eliminar i quedar-se tan tranquil.
En qualsevol cas m'ha semblat prou digne, sigui qui sigui que hagi escrit els símbols (tant si és el dibuixant com si és el seu fill de 2on de batxillerat).