Arts i lletres   |   Cites  |   Ciència i Tecnologia   |   General   |   Humor   |   Música

29 d’oct. 2009

Equacions de Maxwell

Déu digué:


I es va fer la llum.