Arts i lletres   |   Cites  |   Ciència i Tecnologia   |   General   |   Humor   |   Música

8 de juny 2010

Wordle

Wordle és una addictiva eina web que permet generar núvols de paraules d'un cert text o web donats. El programa repassa el text paraula per paraula i, en funció de la freqüència d'aparició, fa un dibuix com aquest:


A més, té un nombre considerable d'opcions per a personalitzar el gràfic (fonts, color, tipus de núvol, orientació de les paraules...). En definitiva: una web per posar a Per procrastinar dins de les carpetes de les adreces d'interès.