Arts i lletres   |   Cites  |   Ciència i Tecnologia   |   General   |   Humor   |   Música

11 de nov. 2009

Classes d'harmonia

G.G-Podria donar-me classes d'harmonia?
M.R-Quan va guanyar vostè l'any passat?
G.G-Uns 200.000 dòlars.
M.R-Aleshores és vostè qui hauria de donar-me classes a mi.

Resposta de Maurice Ravel a George Gershwin.